बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा धार्मिक सद्भाव बारे छलफल