शान्ति सद्भाव र मेलमिलापका लागि अन्तरधार्मिक सम्वाद कार्यक्रम